OUR COVERAGE (MASAFA YETU)

Radio Huruma inasikika karibu nusu ya eneo lote la Mkoa wa Tanga na baadhi ya mikoa jirani, ambayo ipo karibu na mnara wetu wa kurushia matangazo.

1. TANGA Region
- Muheza district (all areas)
- Pangani district (all areas)
- Handeni district (all areas)
- Korogwe district (all areas)
- Mkinga district (all areas)
- Kilindi district (all areas)
- Lushoto district (some areas because of the geographical situation where Lushoto is a mountainous area).
2. Island of Pemba (all areas) pemba is very near to Tanga
3. Zanzibar (some areas)
4. Mombassa Kenya
5. Dar Es Salaam ( some areas found in the high land, especially outside the town)
6. Bagamoyo ( some areas)
7. Morogoro ( Kilosa, Mzinga the boarder of Morogoro and Dodoma, Kibaigwa)
8. Kibaha (some areas)
9. Kilimanjaro (some areas)
10. Manyara (some areas)